صداي بال ملايك ز دور مي ايد
مسافري مگر از شهر نور مي ايد
دوباره عطر مناجات با فضا آميخت
مگر كه موسي عمران ز طور مي ايد؟!
ستارهاي شبي از اسمان فرود آمد
و مژده داد كه: صبح ظهور مي ايد
چقدر شانه غم بار شهر حوصله كرد
به شوق آنكه پگاه سرور مي ايد
به زخمهاي شقايق قسم,هنوز از باغ
شميم سبز بهار حضور مي ايد
مگر پگاه ظهور سپيده نزديك است؟
صداي پاي سواري ز دور مي آيد؟

/ 1 نظر / 5 بازدید
l

ا