بوي خوش لاله زار مي آيد و او
نرگس نرگس ,خمار مي آيد و او
از سوار شال سبزي پيداست
من معتقدم بهار مي آيد و او

/ 1 نظر / 6 بازدید
my 7 diamond and fatehan

سلام آقاداوود شعر هايت خيلی قشنگ است ای پير ما فرزند خاک کربلاييم ما تشنه روحيم و اوج بلاييم از رود خون از کرخه از کارون گذشتيم از سرزمين عشق از مجنون گذشتيم فرياد ما بانک علی در نيمه شبها ست از خشم ما آرام تر طوفان درياست بر صورت قابيليان پا می گذاريم همچون حسين دين خدا را پاسداريم پاسداريم پاسداريم پاسداريم بقيه اش را هم بعدا مي سورايم فعلا همين را داشته باش تا بعد از ما هم دوری نکن ودر سيايتت هم اسم سايت فاتحان را درج کن