آواز ماه

سروده ام هر پگاه بدون تو
كه خفته است اين نگاه،بدون تو
درون مه گم شديم، غريب وار
من و دل و هرچه راه، بدون تو
غزل بخوان در سكوت،شبان من
شكسته آواز ماه، بدون تو
چراغ پر شور چشم كور من!
سپيده دم شد سياه، بدون تو
بهشت بكرى است با توخاك سرد
زمانه غرق گناه، بدون تو

/ 0 نظر / 6 بازدید