از چشم دوست شوق وجودت چكيده است
اين باغ خشك غير تو باران نديده است
تو وعده بهشت پس از اين جهنمي
شعر حضور تو به درختان وزيده است
با احتمال اين كه تو آدينه مي رسي
شوري ميان كوچه دلها دويده است
اين دست,دست سبز نسيمي كه هر بهار
هستي به جان مرده گلها كشيده است
گفتند تو ستاره جنگي و سالهاست
سرهاي بي شمار به راهت بريده است
اما تو رحمتي كه خداوند مهربان
در ماجراي خلقت ما آفريده است
دريا ترين نگاه غزل ساز و آبي است
در چشم آرزوي زمان تو كشيده است
تو مي رسي و ذهن جهان مست عطر توست
يعني كه سيب حضرت زهرا رسيده است

/ 0 نظر / 6 بازدید