اي حجت كردگار مهدي ××××× اي خاتم هشت و چار مهدي
تنها نه منم اسير عشقت ××××× عالم به غمت دچار مهدي
تا كي ز براي ديدنت من ××××× آواره هر ديار مهدي
مسرورم از اينكه با نگاهت ××××× كردي تو مرا شكار مهدي
ياد تو بود فروغ جانم ××××× در خلوت شام تار مهدي
بر چوبه دار عشق باشد ××××× نام تو مرا شعار مهدي
بيچاره دل شكسته من ××××× دارد ز تو انتظار مهدي
تا از سر لطف پا گذاري ××××× بر ديده اشكبار مهدي
با اين دل بيقرار زارم ××××× بگذار شبي قرار مهدي
با بنده روسياه عاصي ××××× يك لحظه بيا كنار مهدي

/ 0 نظر / 7 بازدید