فروغ بخش شب انتظار , آمدني ست
نگار, آمدني غمگسار ,آمدني ست
به خاك كوچه ديدار آب مي پاشند
بخوان ترانه شادي كه يار آمدني ست
ببين چگونه قناري ز شوق مي لرزد!
مترس از شب يلدا!بهار آمدني ست
صداي شيهه رخش ظهور مي آيد
خبر دهيد به ياران : سوار آمدني ست
بس است هر چه پلنگان به ماه خيره شدند
يگانه فاتح اين كوهسار , آمدني ست

/ 0 نظر / 7 بازدید