شرح مشتاقى

غايب آشكار، يعنى تو
رحمت كردگار، يعنى تو

قرنها بىقرار، يعنى ما
در دل ما قرار، يعنى تو

منتظر مانده هر ديار ـ ترا
رونق هر ديار، يعنى تو

خير دنيا و آخرت، از توست
نعمت بى شمار، يعنى تو

فخر ما اينكه دوستدار توئيم
مايه ى افتخار يعنى تو

حدّ دين را ـ حريم قرآن را
درجهان،پاسدار ـ يعنى تو

دادگستر به مركب و شمشير
آن سوار، آن سوار يعنى تو

در ظهورت تجسمى زعلىست
صاحب ذوالفقار ، يعنى تو

/ 1 نظر / 11 بازدید
mohamad

اين شعر بسيار زيبا بود